Cenník / VOP

Cenník

služba
čo je a čo nie je zahrnuté v cene
cena
1. Individuálna starostlivosť s programom Metabolic Balance®
Balík BASIC
individuálny plán výživy Metabolic Balance®
+ 7 osobných konzultácií vrátane vstupnej konzultácie a odovzdania jedálnička
+ meranie  zloženia tela na bioimpendačnej váhe na každej konzultácií
cena nezahŕňa vstupné laboratórne vyšetrenie krvi
možnosť dohodnutia mesačných splátok
449 € paušál
2. Individuálna starostlivosť s programom Metabolic Balance®
Balík CARE
individuálny plán výživy Metabolic Balance®
+ 10 osobných konzultácií vrátane vstupnej konzultácie a odovzdania jedálnička
+ meranie  zloženia tela na bioimpendačnej váhe počas každej konzultácie
cena nezahŕňa vstupné laboratórne vyšetrenie krvi
možnosť dohodnutia mesačných splátok
499 €
paušál
3. Vstupná konzultácia pre potreby zostavenia individuálneho plánu výživy Metabolic Balance®
cena bude neskôr odpočítaná z celkovej ceny balíka individuálnej starostlivosti 
30 €
4. Konzultácia výživového poradenstva
osobná konzultácia a poradenstvo v oblasti výživy a životného štýlu vrátane merania na bioimpendačnej váhe v trvaní 60 minút
35 €
5. Balík konzultácií výživového poradenstva 
osobné konzultácie a poradenstvo v oblasti výživy a životného štýlu v rozsahu 5 x 45 minút (vhodné pre klientov po vyčerpaní všetkých konzultácií v rámci individuálneho balíka starostlivosti)
120 €
6. Meranie  zloženia tela na bioimpendačnej váhe Tanita*
jednorazové meranie
meranie s vysvetlením jednotlivých parametrov, tlač a zaslanie výsledkov na mail
10 €
pravidelné merania*

 dohodou
 *meranie je vhodné napr. pre športovcov, ktorí sa snažia o nárast svalovej hmoty a potrebujú si sledovať parametre, alebo pre tých, ktorí sa snažia schudnúť a pochopili, že objem, ktorého sa zbavili nemusí byť (a nikdy ani nie je) iba tuk… 

Možnosť zakúpenia časovo neobmedzeného darčekového poukazu na niektorú z ponúkaných služieb podľa výberu.

 

Všeobecné podmienky

Plán výživy je individuálne zostavený plán výživy pod značkou Metabolic Balance®.
Poradca je poskytovateľ služby: Mgr Vilma Vitteková.
Klient je príjemca služby, záujemca o služby a osoba, ktorá Poradcovi poskytne svoje osobné údaje osobne alebo prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke Poradcu.

Osobná konzultácia je návšteva Klienta v sídle Poradcu za účelom konzultovania a hodnotenia priebežných výsledkov realizácie programu Metabolic Balance® v rozsahu 30-60 minút
v termíne podľa dohody.

Cena znamená odplatu za poskytnutú službu podľa cenníka alebo dohodou.

Zmluva je dohoda medzi Klientom a Poradcom o rozsahu, termínoch a Cene za poskytované služby.

Ku každému Plánu výživy Poradca poskytuje doplnkové služby v oblasti výživy
a zdravého životného štýlu v rozsahu:

  • Osobné konzultácie v sídle Poradcu – 7x alebo 10x, podľa vybraného balíku starostlivosti
    (počet zahŕňa úvodnú Osobnú konzultáciu ako aj Osobnú konzultáciu, na ktorej Poradca Klientovi odovzdá Plán výživy)
  • meranie zloženia tela prostredníctvom bioimpendačnej váhy – 7x alebo 10x,
    podľa vybraného balíku starostlivosti.

a to za účelom realizácie zdraviu prospešného programu výživy.

Klient berie na vedomie, že pre správne zostavenie Plánu výživy je potrebné, aby absolvoval laboratórne testy v rozsahu podľa pokynov Poradcu a doručil ich Poradcovi, a to na náklady Klienta.

Klient berie na vedomie, že pre správne poskytovanie služieb a fungovanie Plánu výživy je potrebné absolvovať pravidelné Osobné konzultácie s Poradcom, na dvoj-štvortýždňovej báze, ak nebude dohodnuté inak.

V prípade, ak sa Klient nedostaví na dohodnutú Osobnú konzultáciu alebo a Poradcu o tom vopred upovedomí na dohodnutú mailovú adresu alebo na dohodnuté telefónne číslo najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom Osobnej konzultácie, Klient má nárok na náhradný termín.

V prípade, ak sa Klient nedostaví na Osobnú konzultáciu a Poradcu o tom vopred neupovedomí na dohodnutú mailovú adresu alebo na dohodnuté telefónne číslo najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom Osobnej konzultácie, termín Osobnej konzultácie mu prepadá a Klient nemá nárok na náhradný termín.

Klient má právo odstúpiť od Zmluvy, a to bez udania dôvodu.
V prípade odstúpenia od Zmluvy má Klient nárok na vrátenie Ceny v nasledovnom rozsahu:

  • ak Klient odstúpi od Zmluvy po odovzdaní Plánu výživy Poradcom v akejkoľvek forme (osobne, elektronicky), Klient nemá nárok na vrátenie Ceny
  • ak Klient odstúpi od Zmluvy po doručení výsledkov laboratórnych testov Poradcovi, ale ešte pred odovzdaním už vypracovaného Plánu výživy Poradcom, Klient má nárok na vrátenie Ceny
    vo výške 250,00 €.

V prípade, ak sa Klient nedostaví na dohodnutý termín Osobnej konzultácie a najneskôr do doby 2 kalendárnych mesiacov od termínu poslednej Osobnej konzultácie Poradcu nekontaktuje emailom na dohodnutej mailovej adrese alebo telefonicky na dohodnuté telefónne číslo za účelom dohodnutia ďalšieho termínu konzultácie, Zmluva sa ruší, a to uplynutím doby 2 kalendárnych mesiacov od termínu poslednej Osobnej konzultácie.
V prípade takéhoto zrušenia Zmluvy Klient nemá nárok na vrátenie Ceny.

Informácie na týchto webových stránkach a ani Osobná konzultácia nenahrádza návštevy u lekára alebo konzultácie s lekárom či iným zdravotníckym odborníkom.
Ak máte akýkoľvek zdravotný problém alebo otázku týkajúcu sa starostlivosti o zdravie,
obráťte sa na svojho lekára alebo iného zdravotníckeho odborníka. 

Poradca nepreberá zodpovednosť za žiadne škody spôsobené Klientovi
1. v dôsledku aplikácie informácií získaných od Poradcu
2. používaním Plánu výživy.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných podmienok sú 
ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
(prosím kliknite sem pre zobrazenie kompletného textu)

 

 

Share on Facebook
Facebook
Zdieľať
Vilma Vittek o mne

Vilma Vittek

Som odborník na marketingovú komunikáciu, certifikovaný výživový poradca a poradca pre program metabolic balance®. V mojom profesionálnom životopise nájdete prácu v medzinárodnej banke, reklamnej agentúre, ale aj organizáciu komunikačných kampaní a verejných zbierok pre tretí sektor.

K výživovému poradenstvu ma priviedla dlhá a náročná životná cesta. Moja práca je mojim koníčkom a všetko čo viem chcem ponúknuť aj Vám. Prostredníctvom certifikovaného programu Vám pomôžem s úpravou Vášho metabolizmu, aby ste už po pár týždňoch boli vitálni, štíhli a plní energie. Naučím Vás, ako si tento stav udržať už navždy.