Cenník / VOP

Cenník

SLUŽBA – CENNÍK PLATNÝ OD 1.1.2020CENA
1. Osobná konzultácia výživového poradenstva
- zhodnotenie individuálneho stavu, analýza stravovania a poradenstvo v oblasti výživy a životného štýlu
- meranie na bioimpendačnej váhe* s podrobným vysvetlením jednotlivých parametrov
- odporúčanie potrebnej suplementácie
trvanie: 90 minút
50 €
2. Osobná kontrolná konzultácia
- zhodnotenie individuálneho stavu po aplikácii výživových odporúčaní vrátane kontrolného merania na bioimpendačnej váhe*
trvanie: 60 minút
35 €
3. Spracovanie individuálnych odporúčaní v oblasti výživy, zdravého životného štýlu a suplementácie na základe osobnej konzultácie do písomnej podoby a zaslanie na mail50 €
4. Meranie zloženia tela na bioimpendačnej váhe Tanita**
- meranie s vysvetlením jednotlivých parametrov, tlač a zaslanie výsledkov na mail
jednorazové meranie

pravidelné merania cena dohodou
15 €
5. Organizácia seminárov na tému z oblasti výživy, zdravého životného štýlu a suplementáciedohodou
* váha Tanita meria zloženie tela v rozsahu: celková hmotnosť, % tuku, % svalovej hmoty, % vody, množstvo viscelárneho tuku + výpočet BMI a metabolického veku
** meranie je vhodné napr. pre športovcov, ktorí sa snažia o nárast svalovej hmoty a potrebujú si sledovať parametre, alebo pre tých, ktorí sa snažia schudnúť a pochopili, že objem, ktorého sa zbavili nemusí byť (a nikdy ani nie je) iba tuk…

Všeobecné podmienky

Poradca je poskytovateľ služby: Mgr Vilma Vitteková.

Klient je príjemca služby, záujemca o služby a osoba, ktorá Poradcovi poskytne svoje osobné údaje osobne alebo prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke Poradcu.>

Osobná konzultácia je návšteva Klienta v sídle Poradcu za účelom konzultovania individuálneho stavu Klienta s cieľom poskytnúť poradenstvo a výživové odporúčania v rozsahu 90 alebo 60 minút v termíne podľa dohody.

Cena znamená odplatu za poskytnutú službu podľa cenníka alebo dohodou.

Zmluva je dohoda medzi Klientom a Poradcom o rozsahu, termínoch a Cene za poskytované služby.

V rámci každej konzultácie Poradca poskytuje doplnkové služby v oblasti výživy
a zdravého životného štýlu v rozsahu:

  • meranie zloženia tela prostredníctvom bioimpendačnej váhy s podrobným vysvetlením jednotlivých parametrov

  • odporúčania z oblasti suplementácie

a to za účelom úspešnej realizácie zdraviu prospešnej zmeny výživy a životného štýlu.

V prípade, ak sa Klient nedostaví na dohodnutú Osobnú konzultáciu a Poradcu o tom vopred upovedomí na dohodnutú mailovú adresu alebo na dohodnuté telefónne číslo najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom Osobnej konzultácie, má Klient bezodplatne nárok na náhradný termín.

V prípade, ak sa Klient nedostaví na Osobnú konzultáciu a Poradcu o tom vopred neupovedomí na dohodnutú mailovú adresu alebo na dohodnuté telefónne číslo najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom Osobnej konzultácie, termín Osobnej konzultácie mu prepadá a Poradca má nárok na úhradu 100% ceny za Osobnú konzultáciu podľa vyššie uvedeného cenníka.

Informácie na týchto webových stránkach a ani Osobná konzultácia nenahrádza návštevy u lekára alebo konzultácie s lekárom či iným zdravotníckym odborníkom.
Ak máte akýkoľvek zdravotný problém alebo otázku týkajúcu sa starostlivosti o zdravie,
obráťte sa na svojho lekára alebo iného zdravotníckeho odborníka. 

Poradca nepreberá zodpovednosť za žiadne škody spôsobené Klientovi
v dôsledku aplikácie informácií získaných od Poradcu.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných podmienok sú 
ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
(prosím kliknite sem pre zobrazenie kompletného textu)

Share on Facebook
Facebook
Zdieľať
Vilma Vittek o mne

Vilma Vittek

Som odborník na marketingovú komunikáciu, certifikovaný výživový poradca a poradca pre program metabolic balance®. V mojom profesionálnom životopise nájdete prácu v medzinárodnej banke, reklamnej agentúre, ale aj organizáciu komunikačných kampaní a verejných zbierok pre tretí sektor.

K výživovému poradenstvu ma priviedla dlhá a náročná životná cesta. Moja práca je mojim koníčkom a všetko čo viem chcem ponúknuť aj Vám. Prostredníctvom certifikovaného programu Vám pomôžem s úpravou Vášho metabolizmu, aby ste už po pár týždňoch boli vitálni, štíhli a plní energie. Naučím Vás, ako si tento stav udržať už navždy.